Síguenos en

Firmar la petició

Ajuda’ns a canviar la situación

Ajuda’ns a canviar la situación

Manifest

I. La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) aglutina a 68 entitats de tota Espanya i té com a missió afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels i les joves sense cap ajuda familiar en procés d’emancipació, especialment dels i les tutelats/ades i extutelats/ades.

II. Al complir la majoria d’edat, qualsevol persona jove, nacional o estrangera, que hagi passat pel sistema de protecció, té l’obligació d’emancipar-se sí o sí, encara que no tingui cap suport familiar. Alguns troben plaça en algun recurs d’emancipació. En el cas de joves d’origen estranger, el salt al buit és encara més gran: necessiten permisos (treball, residència) amb uns requisits pràcticament impossibles d’aconseguir. Als 18 anys, solament poden treballar si aconsegueixen un contracte laboral de 40 hores setmanals i un any de duració. Si no tenen aquesta possibilitat, la seva residència serà solament no lucrativa, sense drets al treball.

III. Una recent sentencia del Tribunal Suprem ha posat les coses encara més difícils al col·lectiu de les persones extutelades estrangeres: d’ara en endavant, se’ls demanarà que acreditin comptar amb mitjans de vida propis per a la renovació del seu permís de residència no lucrativa. Se’ls demana disposar del 100% de l’Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples (IPREM), 537,84 euros al mes, per a les primeres renovacions; i del 400%, és a dir, 2151 euros al mes, per les segones. Aquets mitjans de vida, des d’ara, no poden procedir ni de prestacions publiques ni d’ajudes socials que els hi proporcionem les entitats.

No es tenen en compte les circumstàncies específiques del col·lectiu, i es sotmeten a una situació inviable: es demanen uns mitjans de vida propis perquè disposin d’un permís de residència, és a dir, sense cap font d’ingrés.

IV. Aquests i aquestes joves acabaran estant, inevitablement, en situació d’irregularitat i sense possibilitats d’integrar-se social ni laboralment, abocats a una vida de vulnerabilitat, sense recursos ni oportunitats. Probablement, aquesta situació generarà problemes de marginació, rebuig, xenofòbia… La solució dels quals serà sempre més costosa que invertir en transformar-los en ciutadans i ciutadanes de ple dret.

V. Així doncs, la legislació actual posa la condició d’estranger per davant de la de persona extutelada, ja que, la llei d’estrangeria xoca amb les lleis de protecció del menor, incloent tractats internacionals, deixant en res els drets que aquestes protegeixen una vegada la persona compleix els 18 anys, abocant als i les joves a un carreró sense sortida.

VI. Per això, MANIFESTEM els nostre rebuig contra la llei d’ estrangeria que suposa una greu regressió en els drets reconeguts a la joventut d’origen estranger que ha passat pel sistema de protecció.

Aquesta llei suposa una confrontació amb la llei de protecció del menor, incloent tractats internacionals ratificats per España, com la Convenció de Drets del Nen de l’ONU.

VII. EXIGIM la reforma dels articles 196, 197 i 198 del Reglament de la Llei d’Estrangeria per establir així la possibilitat de que les persones joves extutelades d’origen estranger pugin gaudir dels drets per tenir una vida digna

Igualtat d’ oportinitats
Perquè no sigui una questió de “on has nascut”
Autonomia i emancipació
Autonomia i emancipació
Treball per xarxa
Colaboració i compromis
Representació i coneixement
Una veu que representa

Firmar la petició

Ajuda’ns a canviar la situación

Firmar petición

+0

Entidades

+0

Jóvenes Atendidos en 2019

0%

Extranjeros

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue