Síguenos en

Som

QUI SOM

La Federació d’ Entitats amb Projectes i Pisos Asistits (FEPA),

Tenim com a misió reunir entitats que fomentin l’ autonomía i igualtat d’ oportunitats de la juventut sense cap suport familiar en procés d’ emancipació, especialmente de les persones tutelades i extutelades. La misió de la federació es realitza a partir de les participacions actives de aquestes entitats. Fepa va començar el seu camí al 1999 a Catalunya, aglutinant entitats que treballen la emancipació en un momento en el que no hi havia casi programes de aquesta temàtica. Dos anys més tard, es va convertir en federació estatal. Actualment, té 65 entitats federades repartides en 13 Comunitats Autònomes (Andalucia, Aragò, Canaries, Castilla-La Mancha, Castilla i Lleo, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, illes Balears, Murcia, Navarra i Pais Vasc), que donen resposta a les necesitats de la juventut extutelada desde els 16 fins als 25. A més de la seu central a Barcelona, conte’m amb cuatre Delegacions territorials en altres CCAA i, desde l’ any 2019, amb una nova seu a Madrid. La Misió de FEPA es fonamentar l’ autonomía i igualtat d’ oportunitats de la juventud sense cap suport familiar en procés d’ emancipació, especialmente de les persona tutelades i extutelades. Aquesta misió es realitza a través de les participacions actives de les entitats que els atenen. La visió és ser entitat e interlocutora de referencia amb to a la realitat i els reptes de la juventut sense cap suport familiar en procés d’ emancipació. Les entitats membres de FEPA participen activamente en la consecució de la misió de la Federeació, treballant amb criteris comuns, generant i fomentant el aprenentatge mutu.

Som la entitat de referencia i l’ interlocutor relevant a Espanya entorn a la realitat i els reptes dels joves i les jóves sense cap mena de suport familiar en procés d’ emancipació, especialmente els tutelats/ades i extutelats/ades.

Vols federear i entrar a formar part de la nostra xarxa? T’ ho expliquem